Tin thị trường

Danh sách các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh: 7 Mười Chín Tháng Năm, Phường 1, TP. Trà Vinh, Trà Vinh

162
  • Tên trường: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: 02943862330
  • Giờ mở cửa: 07:00 tới 17:00 (Thứ 7 và Chủ Nhật nghỉ)
  • Địa chỉ: 7 Mười Chín Tháng Năm, Phường 1, TP. Trà Vinh, Trà Vinh
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
800 Học ở nước ngoài_58   KV3
900 Quân nhân, Công an tại ngũ_58   KV3
001 THPT Phạm Thái Bường Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
011 Phổ thông Dân Tộc Nội Trú - THPT tỉnh Trà Vinh Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hưởng ưu tiên theo hộ khẩu. KV1
012 THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV2
016 Trung tâm GDTX-HNDN thành phố Trà Vinh Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
017 THPT Thành Phố Trà Vinh Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
039 Cao đẳng nghề Trà Vinh xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
043 Thực Hành Sư Phạm Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
047 Trung cấp Pali Khmer Phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV1
054 THPT Chuyên Trà Vinh (Trước 26/4/2014) Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV2
055 Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh Phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh KV2
059 Phổ thông Dân tộc Nội trú - THPT tỉnh Trà Vinh (Từ 25/7/2018) Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hưởng ưu tiên theo hộ khẩu KV2
002 THPT Nguyễn Đáng Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT
003 THPT Nguyễn Văn Hai Xã Bình Phú, huyện Càng Long,tỉnh Trà Vinh KV1
013 Trung tâm GDTX – DN huyện Càng Long Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT
014 THPT Hồ Thị Nhâm Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT
015 THPT Dương Háo Học Xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT
020 THPT Bùi Hữu Nghĩa Xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV1
048 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Càng Long (Từ 12/4/2016) Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT
056 THPT Bùi Hữu Nghĩa (Từ 25/01/2017) Xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh KV2NT
004 THPT Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1
025 THPT Phong Phú Xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1
035 THPT Tam Ngãi Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1
036 Trung tâm GDTX- DN huyện Cầu Kè Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1
051 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cầu Kè (Từ 12/4/2016 đến 31/12/2020) Xã Hòa Tân , huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1
060 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cầu Kè (Từ 01/01/2021) Xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh KV1
005 THPT Tiểu Cần xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh KV1
019 THPT Cầu Quan Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh KV2NT
028 Trung tâm GDTX- DN huyện Tiểu Cần TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh KV1
031 THPT Hiếu Tử Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh KV1
050 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tiểu Cần (Từ 12/4/2016) TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh KV1
057 Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Tiểu Cần Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, hưởng ưu tiên theo hộ khẩu KV1
006 THPT Vũ Đình Liệu Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
021 THPT Hòa Minh Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
027 Trung tâm GDTX- DN huyện Châu Thành Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
030 THPT Hòa Lợi Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
040 THCS và THPT Lương Hòa A Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
049 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Châu Thành (Từ 12/4/2016) Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh KV1
007 THPT Trà Cú Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
008 THPT Đại An Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
018 THPT Long Hiệp Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
024 THPT Hàm Giang Xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
026 THPT Tập Sơn Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
038 Trung tâm GDTX-HNDN huyện Trà Cú Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
041 Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Trà Cú Thị Trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, hưởng ưu tiên theo hộ khẩu. KV1
061 THPT Trần Văn Long Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh KV1
009 THPT Dương Quang Đông Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV1
022 THPT Cầu Ngang A Xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV2NT
023 THPT Cầu Ngang B Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV2NT
032 THPT Nhị Trường Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV1
037 Trung tâm GDTX- DN huyện Cầu Ngang xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV1
052 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cầu Ngang (Từ 12/4/2016) xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh KV1
029 THPT Long Khánh TT Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV1
033 THPT Đôn Châu Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV1
044 THPT Duyên Hải Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2NT
045 THPT Long Hữu Xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2NT
046 Trung Tâm GDTX-DN huyện Duyên Hải (Trước 15/8/2015) Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2NT
010 THPT Duyên Hải (Từ 15/8/2015) Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2
034 THPT Long Hữu (Từ 15/8/2015) Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2
042 Trung tâm GDTX - DN thị xã Duyên Hải (Từ 15/8/2015 đến 11/4/2016) Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2
053 Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Duyên Hải (Từ 12/4/2016) Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2
058 THCS và THPT Dân Thành Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh KV2
Chia sẻ:
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày