Danh sách các chi nhánh điện lực thuộc Công ty Điện Lực Bắc Ninh

Danh sách các chi nhánh điện lực thuộc Công ty Điện Lực Bắc Ninh

Tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển. Công ty Điện lực Bắc Ninh được thành lập ngày 14/3/1997 trên cơ sở tách ra từ Điện lực Hà bắc, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1997. Công ty hoạt động theo cơ chế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có tài khoản riêng, có con dấu riêng, được ủy quyền ký kết và thực hiện các hợp

Quận Hà Đông có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

Quận Hà Đông có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc

Quận Hà Đông là một quận nằm ở phía Tây Nam thành phố Hà Nội, Việt Nam. Quận này có lịch sử lâu đời và là một trong những khu vực đang phát triển nhanh chóng của thủ đô. Hà Đông hiện nay gồm 17 phường, mỗi phường có những đặc điểm và điểm nổi bật riêng. Dưới đây là thông tin tổng hợp về các phường thuộc quận Hà Đông: